Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT USŁUG POCZTOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent usług pocztowych

Kod: 421101

Synteza: Obsługuje klientów zlecających usługi pocztowe lub z nich korzystających oraz bezpośrednio świadczy usługi i rozlicza je finansowo.

Zadania zawodowe: 

 • sprzedaż znaczków pocztowych, skarbowych, losów loterii itp.;
 • inkasowanie opłat za usługi pocztowe, wykonywanie niektórych czynności bankowych, ubezpieczeniowych, obsługi poboru podatków lub innych opłat publicznych;
 • wystawianie książeczek oszczędnościowych, dokonywanie w nich zmian dotyczących właściciela książeczki oraz przyjmowanie pełnomocnictw do dysponowania wkładem oszczędnościowym;
 • prowadzenie wykazów zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym i czekowym oraz korzystanie z nich;
 • realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych, także w obrocie międzynarodowym;
 • zasilanie doręczycieli w gotówkę i rozliczanie po powrocie z rejonu;
 • sporządzanie nadmiarów kasowych i odprowadzanie ich do banku;
 • zamawianie w banku zasiłków kasowych i zasilanie w gotówkę kas operacyjnych oraz ich rozliczanie;
 • przyjmowanie i doręczanie lub wydawanie przesyłek listowych, telegramów i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym;
 • przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat oraz rozliczanie przekazów pocztowych i telegraficznych;
 • udzielanie informacji o oferowanych usługach oraz przyjmowanie i załatwianie reklamacji;
 • rozdzielanie, ekspediowanie i przewożenie przesyłek pocztowych;
 • rozliczanie i kontrola obrotu pocztowego;
 • dokonywanie przelewów bankowych;
 • prowadzenie dokumentacji ekspedycyjnej;
 • wychwytywanie fałszywych znaczków pocztowych, znaków pieniężnych i dokumentów oraz odpowiednie z nimi postępowanie;
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z gotówki i wykonanych usług pocztowych;
 • przestrzeganie przepisów pocztowych, przepisów dotyczących obrotu pieniężnego i stosowanych rozliczeń oraz przestrzeganie tajemnicy korespondencji, tajemnicy służbowej i państwowej.

Asystent usług pocztowych

zł45.00Cena