Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT TECHNICZNY REALIZATORA DŹWIĘKU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent techniczny realizatora dźwięku

Kod: 352103

Synteza: Zajmuje się eksploatacją urządzeń fonicznych i łączności w studio i pokoju przegrań; podczas przygotowywania i produkcji programu współpracuje z realizatorem wizji i fonii, obsługując urządzenia techniczne; współdziała z konserwatorami w zakresie profilaktyki i napraw sprzętu oraz urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • eksploatowanie urządzeń fonicznych i łączności w studio i pokoju przegrań;
 • współpraca z realizatorami wizji i fonii przy obsłudze urządzeń technicznych w czasie przygotowywania i produkcji programu;
 • utrzymywanie w dobrym stanie technicznym konsolet fonicznych, sprzętu komutacyjnego oraz sieci łączności interkomowej;
 • współpraca z konserwatorami w zakresie profilaktyki i napraw sprzętu oraz urządzeń;
 • dbanie o właściwą eksploatację obsługiwanych urządzeń i sprzętu;
 • uzupełnianie i uaktualnianie własnych wiadomości i umiejętności technicznych w miarę zmian w układzie pracy urządzeń;
 • uczestniczenie w modernizacji sprzętu oraz instalacji fonicznych i interkomowych;
 • przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż.;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i charakterem pracy.

Asystent techniczny realizatora dźwięku

zł45.00Cena