Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT REŻYSERA FILMOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent reżysera filmowego

Kod: 265401

Synteza: Wykonuje, pod kierunkiem reżysera, funkcje i zadania pomocniczo-twórcze, tj. przygotowuje materiały do sporządzenia planu generalnego; pełni nadzór nad wykonaniem środków inscenizacyjnych; utrzymuje kontakt z kierownictwem produkcji i kontroluje przebieg poszczególnych prac organizacyjnych pod kątem potrzeb artystycznych; bierze udział w przygotowaniu kolejnych dni zdjęciowych oraz uczestniczy w pracach na planie.

Zadania zawodowe: 

 • dążenie do realizacji zamierzeń ideowo-artystycznych reżysera filmu;
 • przestrzeganie zatwierdzonych terminów produkcyjnych i dążenie do obniżenia kosztów produkcji filmu;
 • szczegółowe zapoznawanie się ze scenariuszem oraz związanym z nim materiałem dokumentacyjnym;
 • wykonywanie pomocniczych prac przy opracowywaniu scenopisu i dokumentacji filmu;
 • pomoc przy doborze kandydatów do obsadzenia ról aktorskich i epizodów oraz przy doborze statystów i kaskaderów;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy próbnych zdjęciach aktorów;
 • współpraca przy opracowywaniu kart obiektów;
 • współpraca przy sporządzaniu spisów kostiumów, rekwizytów i innych środków inscenizacyjnych;
 • pomoc przy przygotowaniach do rozpoczęcia zdjęć;
 • pomoc II reżyserowi w przygotowaniach inscenizacyjnych i zdjęciach w kolejnych obiektach zdjęciowych;
 • przygotowywanie aktorów i statystów do zdjęć, dbanie o terminowe przybycie ich na plan w pełnej charakteryzacji, ubiorze i z osobistymi rekwizytami;
 • organizowanie i nadzorowanie czynności personelu pomocniczego na planie;
 • pomoc w przygotowaniach do udźwiękowienia dialogów filmu oraz uczestniczenie w ich nagraniach;
 • stosowanie się do regulaminu grupy zdjęciowej telewizyjnego filmu fabularnego;
 • wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
 • nadzorowanie podległych pracowników, sprawdzanie stanu sprzętu zabezpieczającego.

Asystent reżysera filmowego

zł45.00Cena