Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT PRAWNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent prawny

Kod: 261901

Synteza: Prowadzi w zakładzie pracy obsługę prawną zakładu lub poszczególnych komórek organizacyjnych.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie projektów aktów normatywnych, okólników, rozporządzeń i instrukcji;
 • opiniowanie umów zawieranych z innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • interpretowanie prawa i opracowywanie wyjaśnień obowiązujących przepisów;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne jednostki;
 • opracowywanie informacji dla kierownictwa o przewidywanych zmianach w prawie i w przepisach w zakresie interesującym zakład;
 • reprezentowanie interesów zakładu przed organami procesowymi;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa;
 • udzielanie porad prawnych zainteresowanym komórkom;
 • przyjmowanie interesantów.

Asystent prawny

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45