Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT PARLAMENTARNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent parlamentarny

Kod: 334303

Synteza: Świadczy pomoc w sprawowaniu mandatu posła i senatora w biurze poselskim lub senatorskim;organizuje i uczestniczy w spotkaniach z wyborcami;przygotowuje materiały do wystąpień poselskich;rejestruje, gromadzi i przekazuje do Archiwum Sejmu materiały odzwierciedlające działalność posła w okręgu wyborczym oraz dokumentację spraw interwencyjnych;organizuje konferencje prasowe;doradza i reprezentuje posła na spotkaniach z mediami, wyborcami i organizacjami politycznymi i społecznymi.

Zadania zawodowe: 

 • rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do dalszego załatwienia wg kompetencji dokumentacji spraw interwencyjnych zgłaszanych podczas dyżurów poselskich i senatorskich, drogą korespondencji lub pocztą elektroniczną;
 • brakowanie (niszczenie) dokumentów bieżących, które nie są przekazywane do Archiwum Sejmu takich jak: zaproszenia, życzenia, prospekty, anonimy itp.;
 • udział w posiedzeniach komisji sejmowych (z przygotowywaniem pierwszej wersji poprawek czy sprawozdań włącznie);
 • dokonywanie przeglądu prasy, publikacji i czasopism specjalistycznych;
 • przygotowywanie materiałów do interpelacji i zapytań poselskich i innych wystąpień posła na forum Parlamentu i spotkań z wyborcami;
 • czuwanie nad kalendarzem zajęć;
 • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach posła z wyborcami;
 • przygotowywanie podróży służbowych posła oraz innych pracowników biura poselskiego;
 • pomoc we współpracy z konsultantami, ekspertami i przedstawicielami mediów;
 • utrzymywanie kontaktów z osobami i organizacjami politycznymi, w tym i z grupami interesów, lobbystami;
 • obsługa korespondencji i poczty elektronicznej posła;
 • przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję;
 • redagowanie wiadomości do prasy;
 • rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do Archiwum Sejmu materiałów odzwierciedlających działalność posła i senatora w okręgu wyborczym takich jak: spotkania z wyborcami, teksty wystąpień publicznych, wywiady opublikowane w środkach masowego przekazu;
 • zlecanie zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw;
 • zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego.

Asystent parlamentarny

zł45.00Cena