Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT OPERATORA OBRAZU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent operatora obrazu

Kod: 352102

Synteza: Współpracuje z operatorem obrazu w zakresie założeń technicznych i określenia charakteru zdjęć, planowania kosztów, potrzeb ilościowo-rodzajowych i terminów realizacji; współuczestniczy w organizowaniu planu zdjęciowego; wykonuje zdjęcia z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej; współpracuje z laboratorium obróbki taśmy filmowej.

Zadania zawodowe: 

 • współpraca z operatorem obrazu i reżyserem w zakresie założeń technicznych i określania charakteru zdjęć;
 • planowanie kosztów, potrzeb ilościowo-rodzajowych sprzętu i terminów realizacji danej formy filmowej, zgodnie z sugestiami kierownika produkcji;
 • współuczestniczenie w organizowaniu planu zdjęciowego;
 • wykonywanie zdjęć z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej, zgodnie ze sztuką operatorską, niezależnie od nośnika obrazu i dźwięku;
 • współudział w kierowaniu wykonywaniem zdjęć na planie;
 • współpraca z laboratorium obróbki taśmy filmowej, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i technicznego obrazu filmowego;
 • wykonywanie, w miarę konieczności, przy współpracy z reżyserem, kierownikiem produkcji i szefem elektryków, dokumentacji w miejscu przyszłego planu zdjęciowego, celem skompletowania sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 • dbanie o artystyczny i techniczny poziom zdjęć;
 • dbanie o prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie sprzętu zdjęciowego, jego stan techniczny, sposób przechowywania i transportu w czasie jego użytkowania;
 • ponoszenie materialnej odpowiedzialności za pobrany z magazynu sprzęt zdjęciowy;
 • wykonywanie innych zadań, wynikających z posiadanych kwalifikacji i na pole- cenie przełożonych, a przede wszystkim ustaleń i dyspozycji kierownika ekipy zdjęciowej.

Asystent operatora obrazu

zł45.00Cena