Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent operatora dźwięku

Kod: 352101

Synteza: Wykonuje zlecone przez operatora dźwięku zadania pomocnicze związane z realizacją dźwięku na planie filmowym lub w trakcie udźwiękowienia i zgrania filmu;zajmuje się akustycznym przygotowaniem miejsc nagrań;sprawdza wszystkie elementy inscenizacyjne oraz urządzenia mające wpływ na jakość nagrania;dokonuje wstępnej selekcji materiałów dźwiękowych potrzebnych w okresie realizacji filmu oraz prowadzi dokumentację operatorską nagranych materiałów i sprawuje nad nimi opiekę.

Zadania zawodowe: 

 • zapoznawanie się ze scenopisem;
 • nadzorowanie wskazanego przez operatora dźwięku przygotowania akustycznego obiektów zdjęć plenerowych, wnętrz naturalnych i kompletu dekoracji, uczestniczenie w ich odbiorze oraz nadzorowanie wprowadzenia zaleconych poprawek;
 • współpraca z operatorem dźwięku przy dokonywaniu kontrolnych prób technicznych sprzętu dźwiękowego i nośników dźwięku;
 • przygotowywanie, zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku, planu zdjęciowego, w tym: sprawdzanie od strony warunków akustycznych wyposażenia wnętrz, kostiumów aktorów, sprzętu pomocniczego i innych elementów inscenizacyjnych oraz czuwanie nad właściwym ustawieniem agregatów prądotwórczych i zachowaniem warunków ciszy;
 • nadzór nad przygotowaniem sali do nagrań play-backów;
 • kierowanie ustawieniem mikrofonów zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku, pilnowanie ich sfazowania;
 • nadzór nad przygotowaniem studia do nagrań muzycznych, kierowanie zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku ustawieniem grup instrumentów, ruchomej adaptacji akustycznej, mikrofonów oraz czuwanie nad ich sfazowaniem;
 • przygotowywanie nośników dźwięku do nagrań: play-backów, dialogów „pod obraz”, muzyki i efektów dźwiękowych oraz do mieszania dźwięków;
 • współpraca z operatorem dźwięku w czasie nagrań: play-backów, filmowych zdjęć próbnych, dialogów „pod obraz”, ilustracji muzycznej, efektów dźwiękowych „pod obraz”;
 • współpraca z operatorem dźwięku przy przepisaniu materiałów dziennej produkcji i czuwanie nad terminowym przekazaniem ich do montażowni;
 • dokonywanie wstępnej selekcji materiałów dźwiękowych potrzebnych w okresie realizacji filmu i przygotowywanie ich do dalszej transformacji przez operatora dźwięku;
 • współpraca z montażystą przy właściwym technologicznie montażu taśm dźwiękowych, zgodnie z ustaloną uprzednio koncepcją warstwy dźwiękowej filmu;
 • przygotowywanie partytury mieszania dźwięku;
 • współpraca z operatorem dźwięku w procesie mieszania;
 • selekcjonowanie materiałów dźwiękowych i przepisywanie po akceptacji operatora dźwięku wybranych nagrań celem przekazania ich do fonoteki wytwórni filmowej;
 • prowadzenie dokumentacji operatorskiej nagrań na wszystkich etapach produkcji filmowej i sprawowanie opieki nad nagranymi materiałami dźwiękowymi;
 • nadzór nad terminowym zdaniem niepotrzebnego sprzętu dźwiękowego i niewykorzystanych w okresie zdjęciowym nośników dźwięku;
 • zgłaszanie operatorowi dźwięku wszystkich faktów i okoliczności ograniczających prawidłowy przebieg nagrań dźwiękowych;
 • przygotowywanie dla operatora dźwięku danych potrzebnych do kontroli pod względem merytorycznym dokumentów gospodarczych w zakresie udźwiękowienia.

Asystent operatora dźwięku

zł45.00Cena