Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ / TELEWIZYJNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

Kod: 343902

Synteza: Pod nadzorem kierownika organizuje prace na planie produkcji filmowej lub telewizyjnej; bierze udział we wszystkich fazach produkcji od skierowania projektu do produkcji aż po ukończenie; na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy plan wydatków i pracy nad projektem i przedstawia go kierownikowi do akceptacji.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie kosztorysu produkcji filmowej i telewizyjnej;
 • monitorowanie realizacji budżetu w tym wydatków;
 • opracowywanie dokumentacji produkcji zgodnie z kosztorysem;
 • przygotowywanie rozliczenia kosztów produkcji filmowej lub telewizyjnej;
 • współorganizowanie produkcji filmowej i telewizyjnej zgodnie 
  z harmonogramem i wymogami jakości artystycznej i technicznej;
 • przygotowywanie zapotrzebowania na sprzęt;
 • koordynowanie przebiegu produkcji i postprodukcji filmowej i telewizyjnej;
 • organizowanie przygotowywania postsynchronów;
 • organizowanie pracy aktorów podczas realizacji postsynchronów;
 • organizowanie, pod nadzorem kierownika, prac na planie produkcji;
 • branie udziału we wszystkich fazach produkcji;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

zł45.00Cena