Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT EDUKACJI ROMSKIEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent edukacji romskiej

Kod: 531203

Synteza: Uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności romskiej, zmierzających do poprawy stanu ich edukacji poprzez zapewnianie uczącym się dzieciom i młodzieży wszechstronnej opieki i pomocy w szkole i poza szkołą.

Zadania zawodowe: 

  • sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły do domu;
  • pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i problemów poszczególnych uczniów;
  • ułatwianie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami;
  • zapewnianie łączności i współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami;
  • podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
  • pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji;
  • wykonywanie innych doraźnych zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Asystent edukacji romskiej

zł45.00Cena