Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT DYREKTORA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent dyrektora

Kod: 334302

Synteza: Asystent dyrektora zapewnia wsparcie dyrektorowi w zakresie zarządzania organizacją.Asystent dyrektora jest zawodem o charakterze biurowym. Jego praca polega na organizowaniu i koordynowaniu spraw związanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska dyrektora w organizacji. Zadaniem asystenta jest prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora oraz przygotowywanie dla niego raportów, prezentacji, analiz i zestawień. Asystent organizuje oraz obsługuje spotkania i konferencje, jak również podróże służbowe dyrektora. Zapewnia i koordynuje przepływ informacji, w tym również telefonicznej i mailowej oraz obieg dokumentów. Dba o wygląd biura i urządzeń biurowych. Współpracuje ze wszystkimi działami firmy w celu realizacji swoich zadań i odpowiada za funkcjonowanie zarządzania projektami prowadzonymi w firmie. Może reprezentować dyrektora wobec współpracowników wewnątrz zakładu pracy, jak i wobec kontrahentów zewnętrznych – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora;
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby dyrektora;
 • organizowanie i obsługiwanie spotkań i konferencji;
 • organizowanie podróży służbowych dyrektora;
 • sporządzanie projektów pism i przygotowywanie korespondencji wychodzącej;
 • zapewnianie obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacją;
 • przyjmowanie, segregowanie, rozdzielanie, powielanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej;
 • przyjmowanie i przekierowywanie rozmów oraz przyjmowanie wiadomości telefonicznych;
 • organizowanie pracy biura dyrektora w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, materiały biurowe, reklamowe oraz sprawności urządzeń biurowych;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.

Asystent dyrektora

zł45.00Cena