Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASTRONOM

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Astronom

Kod: 211102

Synteza: Prowadzi obserwacje i pomiary parametrów fizykochemicznych ciał niebieskich: galaktyk, radiogalaktyk, gwiazdozbiorów, obiektów pozagalaktykowych metodami: fotometrii, spektrofotometrii, promieniowania X, radioastronomicznymi, obserwacji wizualnych w celu modelowania procesów dynamicznych układu planetarnego, galaktyk i ich części, a następnie przeprowadza testowanie modeli kosmologicznych.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie obserwacji, doskonalenie metod badawczych i opracowywanie modeli teoretycznych dotyczących fizyki planet i satelitów oraz dynamiki w polu układu planetarnego;
 • prowadzenie radioastronomicznych obserwacji emisji promieniowania słonecznego, normalnych galaktyk i radiogalaktyk;
 • prowadzenie obserwacji i badanie naturalnych i sztucznych małych ciał w układzie słonecznym;
 • prowadzenie fotometrycznych i spektroskopowych obserwacji zmian chemicznych gwiazd, chmur międzygwiezdnych, galaktyk, gromad galaktyk i innych obiektów; analizowanie wyników, tworzenie modeli i testowanie ich;
 • prowadzenie i zbieranie informacji z zakresu astrometrii fotometrycznej i pozycyjnej;
 • rozwiązywanie problemów z zakresu mechaniki wielu ciał;
 • opracowywanie metod mających zastosowanie w nawigacji morskiej, lotniczej i badaniach przestrzeni kosmicznej;
 • opracowywanie metod, zasad i technik obserwacji oraz interpretacja wyników pracy grupy pracowników;
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Astronom

zł45.00Cena