Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASTROFIZYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Astrofizyk

Kod: 211101

Synteza: Prowadzi obserwacje, pomiary i tworzy modele teoretyczne procesów fizycznych w galaktykach, gwiazdozbiorach, materii międzygwiezdnej, zewnętrznych warstwach Słońca, górnych warstwach atmosfery Ziemi; bada globalne zjawiska geodynamiczne wykorzystując aparat matematyczny, doskonaloną technikę pomiarową i aparaturę kosmiczną.

Zadania zawodowe: 

 • modelowanie fizyki planet, komet i satelitów; przygotowywanie eksperymentów kosmicznych;
 • modelowanie chromosfer oraz struktury i dynamiki heliosfery;
 • rozwijanie technik pomiarowych i prowadzenie badań oddziaływania promieni kosmicznych z atmosferą;
 • doświadczalne i teoretyczne badanie promieni kosmicznych i ich propagacji;
 • obserwowanie, interpretowanie wyników i tworzenie teoretycznych modeli zjawisk zachodzących w zbiorach gwiazd, galaktykach, materii międzygwiezdnej i ich wzajemnych oddziaływań;
 • pomiary i badanie zjawisk sejsmologicznych Ziemi;
 • statystyczne badanie zmian aktywności Słońca oraz promieniowania z innych gwiazd, np. promieniowania X, analiza obserwacji i tworzenie modeli teoretycznych;
 • obserwowanie zmian widma energetycznego promieniowania kosmicznego, badanie wpływu zmian aktywności Słońca;
 • przeprowadzanie pomiarów i obserwacji struktury i dynamiki gazowych sfer wokół gwiazd i towarzyszących im planet, jak np. heliosfery, tworzenie modeli tych sfer i ich testowanie;
 • uczestniczenie w opracowywaniu nowych technik pomiarowych i obserwacyjnych;- przygotowywanie naukowych referatów i raportów;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Astrofizyk

zł45.00Cena