Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARTYSTA RZEŹBIARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104

Synteza: Projektuje i wykonuje rzeźby figuralne (posągi, głowy, popiersia), pomnikowe, nagrobne, dekoracyjne i abstrakcyjne w różnych materiałach plastycznych: kamieniu, drewnie, gipsie, metalu, glinie, masach ceramicznych, wosku, kości słoniowej, lace, kamieniach szlachetnych oraz tworzywach sztucznych; używa dłut, świdrów, noży; komponuje przestrzeń wokół pomników lub innych rzeźb przestrzennych; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie szkiców dzieła rzeźbiarskiego zgodnie z koncepcją artystyczną oraz zamówieniem zleceniodawcy;
 • sporządzanie modeli rzeźby w glinie lub gipsie, służących za wzór rzeźby;
 • odlewanie (lub nadzorowanie) modelu rzeźby z gipsu lub gliny w wybranym tworzywie - w metalu lub stopie metali (brązie, spiżu);
 • wybór odpowiedniego surowca do projektowanej rzeźby: kamienia, drewna, metalu lub jego stopu, gliny, gipsu, kości słoniowej, masy ceramicznej itp., o wymaganej jakości i konsystencji;
 • kształtowanie bryły z wybranego materiału plastycznego przez przeniesienie wymiarów modela na blok;
 • cięcie surowca odpowiednimi narzędziami: dłutami, świdrami, nożami; formowanie masy i linii rzeźby w taki sposób, aby otrzymać kompozycję harmonijną i piękną - zgodnie z projektem;
 • opracowywanie powierzchni rzeźby: wykańczanie konturów i wyrównywanie jej powierzchni przez: polerowanie, szlifowanie, cyzelowanie, repulsowanie, polichromowanie lub nasycanie odpowiednimi substancjami chemicznymi - w zależności od przyjętej techniki rzeźbiarskiej;
 • przy tworzeniu rzeźb składających się z kilku form - łączenie poszczególnych elementów rzeźby czopami;
 • sytuowanie bryły rzeźbiarskiej w przestrzeni w porozumieniu z architektem i zleceniodawcą;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań artystycznych oraz możliwości stosowania nowych materiałów;
 • eksponowanie i organizowanie wystaw własnej twórczości.

Artysta rzeźbiarz

zł45.00Cena