Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARYSTA MALARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Artysta malarz

Kod: 265103

Synteza: Maluje portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje abstrakcyjne itd., nakładając farby za pomocą pędzla, szpachli, piórka, węgla, ołówka na płaszczyzny z papieru, płótna, drewna, tynku, ceramiki, szkła; realizuje własne zamierzenia twórcze różnymi technikami malarskimi, jak: akwarela, gwasz, collage, olej, pastel, tempera, fresk; w zależności od przeznaczenia i skali malarstwa uprawia jedną z jego form: malarstwo monumentalne, dekoracyjne, sztalugowe, książkowe, miniaturowe lub zdobnicze; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach; uczestniczy w plenerach malarskich.

Zadania zawodowe: 

  • wykonywanie wstępnych szkiców, studiów kolorystycznych i kartonów określających zarys przyszłej kompozycji dzieła;
  • wybór płaszczyzny do przyszłej kompozycji malarskiej - zgodnie z koncepcją artystyczną dzieła, przygotowywanie do pokrywania farbami: płótna, papieru, drewna, tynku, ceramiki, szkła itp.
  • przygotowywanie zaprawy malarskiej do gruntowania płaszczyzny oraz farb;
  • pokrywanie płaszczyzny przyszłego dzieła zaprawą malarską (gruntowanie), warstwą roztworu klejowego, gipsu, kredy, glinki w celu zabezpieczenia i utrwalenia malowidła;
  • nakładanie farb na płaszczyznę, komponowanie linii, kolorów, rysunku i faktury zgodnie z artystyczną koncepcją kompozycji;
  • pokrywanie malowidła werniksem lub innym środkiem zabezpieczającym za pomocą pędzelków;- oprawianie namalowanych dzieł i przygotowywanie ich do ekspozycji w celu sprzedaży dzieła;
  • w zależności od uprawianej tematyki wykonywanie portretów, malarstwa rodzajowego, historycznego, batalistycznego, pejzażowego, marynistycznego, martwej natury, aktu, kompozycji abstrakcyjnej;
  • eksponowanie i organizowanie wystaw własnej twórczości.

Artysta malarz

zł45.00Cena