Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARTYSTA GRAFIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Artysta grafik

Kod: 265102

Synteza: Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie projektu kompozycji plastycznej: ryciny artystycznej, plakatu, ilustracji do tekstu, reklamy, znaczka pocztowego, banknotu, opakowania, znaku graficznego;
 • wybór jednej z technik graficznych: druku wypukłego (drzeworyt, linoryt), druku płaskiego (offset, litografia, monotypia), druku wklęsłego (miedzioryt, akwaforta, sucha igła, rotograwiura) lub techniki komputerowej;
 • wybór materiału, w którym będzie wykonana rycina: metal, drewno, gips, kamień;
 • w zależności od przyjętej techniki graficznej- wykonywanie rysunku: tuszem litograficznym (przy użyciu pędzelków, piórka, patyka, proszku) lub rycie rylcem, igłą lub diamentem linii, kresek na powierzchni metalu, drewna, gipsu, kamienia;
 • nakładanie farby na wykonany rysunek, wtarcie jej w wyżłobienia;
 • trawienie płyt metalowych kwasami w celu utrwalenia rysunku;
 • wykonywanie próbnych odbitek kompozycji na papierze lub tkaninie i poprawianie;
 • reprodukowanie rysunku na wilgotnym papierze lub tkaninie w prasie litograficznej; 
 • w przypadku wykonywania grafiki użytkowej - przygotowywanie projektu graficznego okładek, obwolut, stron tytułowych oraz rozwiązań typograficznych książek dla wydawnictw, plakatów, reklam, znaków graficznych itp.;
 • kierowanie pracami artystyczno-graficznym przy wydawaniu książek, czasopism i gazet, z wykorzystaniem techniki komputerowej (programy graficzne, skanowanie zdjęć);
 • prezentowanie i promowanie własnej twórczości graficznej na wystawach, konkursach, pokazach w kraju i zagranicą;
 • uczestniczenie w plenerach artystycznych.

Artysta grafik

zł45.00Cena