Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARTETERAPEUTA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Arteterapeuta

Kod: 323013

Synteza: Wykorzystuje proces tworzenia artystycznego do leczenia lęków, depresji, nerwic uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, traumatycznych przeżyć i chorób w szpitalach, sanatoriach, instytucjach edukacyjnych oraz w prywatnej praktyce terapeutycznej; pomaga dzieciom i dorosłym rozwiązywać problemy i konflikty z zastosowaniem sztuk plastycznych, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii i choreoterapii; łączy sztukę i wiedzę o procesie twórczym z psychoterapią.

Zadania zawodowe: 

 • umożliwienie pacjentowi dokonania zmiany i rozwoju osobistego przez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach w celu podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku;
 • stosowanie technik twórczości plastycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba, i inne środki wyrazu) w pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej w edukacji, rehabilitacji fizycznej i psychicznej, resocjalizacji oraz zagrożeniu wykluczeniem społecznym;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu plastyki: rysowania i malowania, rzeźbienia, tworzenia przedmiotów użytkowych (takich jak: witraże, fotografie, plakaty, collage) oraz zdobnictwa i dekoratorstwa (ikebany, kompozycje w wazonach, ramki, koszyki, dekoracje okolicznościowe itp.);
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zastosowaniem muzykoterapii biernej i czynnej: słuchania muzyki oraz śpiewania znanych i nowych piosenek;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu biblioterapii: wieczorów poezji; czytania bajek oraz innych tekstów;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu filmoterapii: projekcje filmów i przeprowadzanie po nich dyskusji, nagrywanie filmów;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu teatroterapii: psychodrama, pantomima, oglądanie spektakli teatralnych;
 • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu choreoterapii: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje przy muzyce;
 • interpretowanie tworzonych przez pacjentów obrazów, obiektów i innych efektów w celu lepszego zrozumienia ich trudności i problemów prowadzących do pozytywnej trwałej zmiany w postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia;
 • przestrzeganie standardów postępowania oraz problemów etycznych w praktyce terapeutycznej;
 • dokonywanie oceny i ewaluacji terapii.

Arteterapeuta

zł45.00Cena