Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARCHITEKT WNĘTRZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Architekt wnętrz

Kod: 216102

Synteza: Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
 • opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
 • opracowywanie koncepcji plastycznej;
 • podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
 • zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
 • zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
 • zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
 • podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
 • wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
 • projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
 • koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzór nad innymi pracownikami.

Architekt wnętrz

zł45.00Cena