Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARCHITEKT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Architekt

Kod: 216101

Synteza: Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja obiektów i projektowanych działek, określanie stanu prawnego, uwarunkowań zewnętrznych i urbanistycznych;
 • opracowywanie programu funkcjonalno-jakościowego i funkcjonalno-przestrzennego projektowanych obiektów;
 • podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
 • opracowywanie założeń do projektów branżowych (konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne, technologia, ochrona ppoż., akustyka), a po uzyskaniu powyższych zapewnienie możliwości ich realizacji w projektowanym obiekcie;
 • prowadzenie i koordynowanie pracy przy projektach wielobranżowych;
 • nadzór nad procesem legislacji poszczególnych faz projektu;
 • opracowywanie projektów od strony plastyczno-przestrzennej;
 • projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki;
 • zapewnianie związków funkcjonalnych, przestrzennych i krajobrazowych projektowanego obiektu z otoczeniem;
 • prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Architekt

zł45.00Cena