Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARCHEOLOG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Archeolog

Kod: 263201

Synteza: Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie badań powierzchniowych w celu odkrycia i udokumentowania stanowisk archeologicznych;
 • prowadzenie prac wykopaliskowych badawczych;
 • prowadzenie prac wykopaliskowych typu ratunkowego;
 • nadzorowanie prac budowlanych w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej mogącej ulec zniszczeniu w wyniku tych prac (tzw. nadzory archeologiczne);
 • sporządzanie dokumentacji opisowej, rysunkowej, fotograficznej i elektronicznej znalezisk z wykopalisk;
 • zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz znalezisk (dostarczanie do muzeum lub właściwego magazynu);
 • analizowanie i opracowywanie pod względem naukowym zabytków pozyskanych w wyniku badań archeologicznych lub znajdujących się już w kolekcjach;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistów z różnych dziedzin (paleozoologowie, palinolodzy, architekci itp.), mającej na celu dogłębne analizowanie zabytków i ich kontekstu archeologicznego;
 • publikowanie w formie raportów wstępnych i publikacji finalnych wyników prac archeologicznych, obejmujących opisy, interpretacje i rekonstrukcje całości badanego materiału archeologicznego;
 • przeprowadzanie wszechstronnej analizy i rekonstrukcji minionych kultur na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych.

Archeolog

zł45.00Cena