Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku APARATOWY PRODUKCJI DROŻDŻY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Aparatowy produkcji drożdży

Kod: 816001

Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji drożdży piekarskich oraz prowadzi proces produkcyjny zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, przepisów bhp i ochrony środowiska.

Zadania zawodowe: 

  • prowadzenie procesu przygotowania brzeczki melasowej, obejmującego rozcieńczanie i zakwaszanie melasy, sterylizację i klarowanie; obsługiwanie linii do ciągłej sterylizacji i klarowania lub prowadzenie tych procesów w kadziach zaciernych (sposobem tradycyjnym);
  • sterylizowanie kadzi drożdżowych i przewodów technologicznych za pomocą pary;
  • prowadzenie kolejnych etapów (generacji) hodowli drożdży metodą stopniowego namnażania w kadziach o coraz większej objętości, wyposażonych w system napowietrzający i chłodzący; każdorazowo doprowadzanie do kadzi brzeczki melasowej, wody technologicznej, surowców pomocniczych (pożywki mineralne, środek do gaszenia piany) oraz drożdży - w pierwszej generacji drożdży namnożonych w propagatorze, w kolejnych - mleczka drożdżowego z generacji poprzedniej;
  • obsługiwanie urządzeń (wirówek i filtrów) służących do wydzielania z mleczka pofermentacyjnego masy drożdżowej;
  • obsługiwanie i nadzorowanie działania pomp, instalacji technologicznej, wodnej i parowej;
  • obsługiwanie automatycznych maszyn do formowania masy drożdżowej w kostki i ich pakowania w papier;
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcji.

Aparatowy produkcji drożdży

zł45.00Cena