Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANTYKWARIUSZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Antykwariusz

Kod: 522101

Synteza: Zajmuje się skupowaniem oraz sprzedażą przedmiotów sztuki dawnej - antyków, przede wszystkim dzieł rzemiosła artystycznego, mebli, książek itp.

Zadania zawodowe: 

 • ocena rzeczoznawcza wartości przedmiotów;
 • zakup przedmiotów;
 • przygotowywanie do sprzedaży, tj. eksponowanie zgodnie z ich specyfiką;
 • sprawna i fachowa obsługa nabywców;
 • udzielanie wszelkich informacji na temat sprzedawanego produktu (np. informacji o twórcy dzieła, epoce, w której powstało, o stylu i technice rzeźbiarskiej, malarskiej, specyficznej technice druku, wydawniczej, zdobniczej itp.);
 • wskazywanie na szczególne walory dzieła i jego wartość;
 • udzielanie porad, jak dzieło przechowywać i konserwować;
 • dostarczanie wszelkich dodatkowych informacji na życzenie nabywcy, np. katalogów dzieł, katalogów twórców, wykazu wystaw itp.;
 • na życzenie nabywcy informowanie o możliwościach wywozu dzieła za granicę, dalszej odsprzedaży itp.;
 • stwarzanie specyficznej atmosfery sprzedaży dzieł sztuki dawnej (obcowanie z pięknem, wartością ponadczasową, z produktem dostarczającym przeżyć emocjonalnych);
 • stałe pogłębianie wiedzy o dziełach sztuki dawnej.

Antykwariusz

zł45.00Cena