Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANIMATOR GOSPODARCZY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

Kod: 242202

Synteza: Inicjuje i promuje rozwój regionalny; pomaga jednostkom administracji terenowej, instytucjom proinnowacyjnym oraz przedsiębiorstwom w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu.

Zadania zawodowe: 

 • identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju regionalnego;
 • współpraca z różnymi instytucjami w celu wyznaczenia ogólnych kierunków rozwoju regionu;
 • mobilizowanie społeczności lokalnych pracujących na rzecz rozwoju socjalnego i gospodarczego regionu; promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i innych;
 • inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz inwestycji związanych z rozwojem regionu w poszczególnych dziedzinach; 
 • opracowywanie strategii i planu rozwoju regionalnego oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie oraz udzielanie pomocy przy organizacji i wdrażaniu zaplanowanych działań;
 • udzielanie informacji i konsultacji w zakresie usług wspomagających rozwój regionalny; 
 • poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów; pozyskiwanie funduszy unijnych;
 • kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu.

Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45