Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANIMATOR GOSPODARCZY DO SPRAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

Kod: 242201

Synteza: Inicjuje i promuje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.

Zadania zawodowe: 

 • identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstwa; 
 • promowanie zmian społecznych, gospodarczych, technologicznych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji.
 • udzielanie informacji, doradztwo w zakresie form działalności gospodarczej i usług wspomagających rozwój przedsiębiorczości;
 • opracowywanie strategii i planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie, organizacja i wdrażanie;
 • transfer innowacji technologicznych i organizacyjnych do przedsiębiorstw, usług i handlu;
 • poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów, w tym pozyskiwanie funduszy unijnych;
 • kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw.

Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45