Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANIMATOR GOSPODARCZY DO SPRAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

Kod: 242201

Synteza: Inicjuje i promuje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.

Zadania zawodowe: 

  • identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstwa; 
  • promowanie zmian społecznych, gospodarczych, technologicznych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji.
  • udzielanie informacji, doradztwo w zakresie form działalności gospodarczej i usług wspomagających rozwój przedsiębiorczości;
  • opracowywanie strategii i planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie, organizacja i wdrażanie;
  • transfer innowacji technologicznych i organizacyjnych do przedsiębiorstw, usług i handlu;
  • poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów, w tym pozyskiwanie funduszy unijnych;
  • kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw.

Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

zł45.00Cena