Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANALITYK RUCHU NA STRONACH INTERNETOWYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Analityk ruchu na stronach internetowych

Kod: 262202

Synteza: Analityk ruchu na stronach internetowych analizuje ruch w serwisie internetowym i podejmuje działania mające na celu jego optymalizację w zakresie ilościowym i jakościowym.Analityk ruchu na stronach internetowych jest zawodem o charakterze usługowym, celem jego działania jest zbieranie i analizowanie informacji o ruchu na stronach internetowych. Analityk zbiera i gromadzi informacje o tym, skąd odwiedzający trafili na daną stronę, jak poruszali się po witrynie, które zasoby strony najczęściej odwiedzali, jak dużo czasu spędzali na stronie oraz jakie pliki pobierali. Zgromadzone informacje analityk poddaje analizie i na jej podstawie wnioskuje o modyfikacji serwisu internetowego w zakresie zgromadzonych treści lub technologii wykorzystanych do budowy strony. Na podstawie ciągłej obserwacji ruchu na stronach internetowych dodatkowym efektem pracy analityka jest możliwość prognozowania trendów w zakresie ruchu na stronach. Wykonane analizy oraz wypracowane wnioski analityk przedstawia najczęściej w formie raportów, które są podstawą do: pomiaru efektywności podejmowanych działań marketingowych, identyfikacji najbardziej i najmniej efektywnych obszarów strony, analizy skuteczności wykorzystywanych narzędzi sprzedaży, zdefiniowania najbardziej i najmniej efektywnych odsyłaczy na stronie, dostosowania zawartości strony do określonej grupy docelowej. Analityk ruchu na stronie internetowej bierze również udział w badaniach mających na celu optymalizację wydajności aplikacji internetowych oraz wyglądu strony. Celem tych badań jest pozyskanie jak największej liczby unikalnych użytkowników serwisu internetowego. Efektem tych badań jest poprawienie wyników sprzedaży produktów bądź usług, jak również rozpowszechnienia określonej idei czy popularyzacji wybranych postaw (kampanie społeczne itp.).

Zadania zawodowe: 

  • analizowanie i określanie celów, jakie spełnia strona internetowa;
  • stosowanie narzędzi do analizy ruchu na stronie internetowej;
  • analizowanie danych statystycznych i raportów generowanych przez narzędzia analityczne;
  • ocenianie konkurencyjności strony internetowej;
  • opracowywanie raportów z wynikami analizy i propozycją zmian na stronie internetowej;
  • monitorowanie zmian ruchu na stronie internetowej;
  • nadzorowanie procesu wprowadzania zmian na stronie internetowej, zgodnie z opracowaną propozycją;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

Analityk ruchu na stronach internetowych

zł45.00Cena