Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANLITYK PRACY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Analityk pracy

Kod: 242301

Synteza: Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zadaniem analityka pracy jest badanie i opisywanie relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem materialnym, organizacyjnym i społecznym w danej organizacji. Analityk pracy gromadzi dane o stanowiskach pracy, klasyfikuje i określa standardy realizowanych zadań, opracowuje charakterystyki stanowisk pracy, specjalności i zawodów, stosuje metody wartościowania pracy i ocenia efektywność pracy ludzkiej, bada związki pomiędzy zachowaniem pracownika a jego wydajnością pracy. Opracowuje zasady wynagradzania i stawki wynagrodzeń, przygotowuje raporty o optymalizacji zatrudnienia i rekomenduje zmiany. Wdraża i kontroluje zatwierdzone zmiany. Stanowisko analityka pracy funkcjonuje zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Analityk pracy może pracować jako konsultant w obszarze systemów wynagradzania, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania zmianą, oraz w zakresie organizowania i projektowania procesu pracy. Może pracować na stanowiskach naukowych w obszarze analiz procesów pracy.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska;
 • prowadzenie analiz stanowisk pracy;
 • opracowywanie charakterystyk zawodów i stanowisk;
 • opisywanie standardów realizacji zadań na danym stanowisku pracy;
 • stosowanie metod wartościowania pracy i oceny efektywności pracy ludzkiej;
 • tworzenie narzędzi do optymalizacji stanowisk pracy;
 • opracowywanie zasad i stawek wynagrodzeń;
 • sporządzanie raportów z analiz i rekomendowanie zmian w zakresie usprawniania procesów pracy.

 

Analityk pracy

zł45.00Cena

  © 2019 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu