Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ALPINISTA PRZEMYSŁOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Alpinista przemysłowy

Kod: 713301

Synteza: Instaluje reklamy i inne urządzenia na wysokich budynkach, kominach, wieżach i masztach , czyści, maluje, uszczelnia, remontuje ich elewacje posługując się specjalistycznym sprzętem będącym w wyposażeniu obiektu lub typowym sprzętem alpinistycznym (liny, haki, wciągarki, raki itp.) w celu poruszania się w pionie lub poziomie.

Zadania zawodowe: 

 • zapoznanie się z postawionym zadaniem i zaplanowanie techniki wykonania postawionego zadania przy użyciu sprzętu będącego w wyposażeniu budynku lub sprzętu alpinistycznego;
 • przygotowanie środków czyszczących, potrzebnych narzędzi, sprzętu i maszyn;
 • zgromadzenie sprzętu wspinaczkowego i kontrola jego stanu technicznego;
 • zorganizowanie ekipy wykonującej zadanie;
 • zabezpieczenie odpowiednich środków łączności, zabezpieczeń przed wypadkami z uwzlędnieniem komunikatów meteorologicznych;
 • wypróbowanie na odcinku kontrolnym przyjętej technologii wykonania zadania np. uszczelniania szyb lub ścian osłonowych, ich mycia bądź malowania itp.;
 • instalowanie reklam lub innych urządzeń na wysokich budynkach (hotelach, obiektach handlowych itp.), wieżach, kominach, masztach;
 • czyszczenie powierzchni ze szkła i płytek ceramicznych szkliwionych, wodą i środkami myjącymi;
 • czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu, sadzy, odchodów ptasich itp. przy użyciu środków czyszczących, wody, szczotek metalowych, skrobaków i odkurzaczy przemysłowych;
 • czyszczenie powierzchni tynków gładkich i nakrapianych strumieniami wody i sprężonym powietrzem;
 • czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą piaskowania pod ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi;
 • czyszczenie murów spoinowanych z kurzu, sadzy, porostów itp. przy użyciu skrobaków, tarcz szlifierskich, piaskownic ciśnieniowych, wody pod ciśnieniem itp.;
 • czyszczenie napisów reklamowych, neonów i szyldów umieszczonych na dachu lub elewacji budynku;
 • konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji.

Alpinista przemysłowy

zł45.00Cena