Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AKWIZYTOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Akwizytor

Kod: 524301

Synteza: Pozyskuje nowych klientów i prowadzi bezpośrednią sprzedaż różnego typu towarów i usług konsumentom, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w biurach, urzędach, na imprezach na wolnym powietrzu, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej;prowadzi osobistą prezentację produktu i udziela wyjaśnień przy pomocy różnego rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych takich jak: katalogi, próbki oferowanych towarów, ulotki, foldery, gadżety (długopisy, kalendarze, smycze do kluczy, koszulki, czapeczki z nazwą i logo firmy).

Zadania zawodowe: 

 • utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami;
 • przedstawianie swoim nabywcom aktualnych ofert produktów firmy;
 • składanie i negocjowanie ofert;
 • śledzenie rynku i analizowanie zachodzących zmian i składanie sprawozdań przełożonym;
 • kontrolowanie zapasów magazynowych;
 • odpowiednie zareklamowanie produktów firmy klientom zainteresowanym ich zakupem;
 • pomoc w zakupie towaru i udzielanie konsultacji i porad potencjalnym nabywcom;
 • analizowanie wszystkich możliwych form sprzedaży i poszukiwanie ciągle nowych możliwości;
 • przekonanie klienta, że oferowany towar jest najlepszej jakości;
 • utrzymywanie przyjaznych stosunków z klientem;
 • sprawdzanie możliwości finansowych nabywców;
 • dbanie o wzory, próbki, katalogi itp. oraz ich gromadzenie;
 • ciągłe zdobywanie i poszerzanie wiedzy o towarze;
 • dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu sprzedaży;
 • zajmowanie się składanymi reklamacjami;
 • uczestniczenie w promocji sprzedawanych towarów reprezentowanej przez siebie firmy w centrach handlowych, na targach, kiermaszach ulicznych;
 • utrzymywanie korespondencji ze swoimi potencjalnymi klientami;
 • prowadzenie aktualnych danych o swoich klientach;
 • wyszukiwanie wciąż nowych nabywców.

Akwizytor

zł45.00Cena