Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AKTUARIUSZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Aktuariusz

Kod: 212001

Synteza: Opracowuje wzory i podstawy matematyczne kalkulacji składek, opiniuje projekty taryf i zasady techniczne wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Zadania zawodowe: 

  • ustalanie założeń do nowych form sprzedaży usług ubezpieczeniowych na podstawie wyników badań rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą;
  • prowadzenie analiz aktuarialnych portfela ubezpieczeń poziomu szkodowości, rentowności, poziomu taryf składek;
  • obliczanie i ustalanie zasad rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w tym rezerwy matematycznej i bilansowej;
  • opracowywanie planów technicznych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń;
  • badanie prawidłowości wskaźników kalkulacyjnych w planach technicznych ubezpieczeń;
  • badanie rynku ubezpieczeniowego i sygnalizowanie zmian w popycie na ochronę ubezpieczeniową;
  • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
  • nadzorowanie innych pracowników.

Aktuariusz

zł45.00Cena