Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AKTOR SCEN MUZYCZNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Aktor scen muzycznych

Kod: 343601

Synteza: Występuje na scenie teatralnej i estradzie w roli aktora i solisty-wokalisty, jak również w zespole wokalnym, chórze lub zespole tanecznym.

Zadania zawodowe: 

 • publiczne wykonywanie utworów muzycznych na koncertach, przedstawieniach teatralnych;
 • samodzielne opracowywanie łatwego utworu pod względem techniczno-wykonawczym; posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania (słuchową, wzrokową, intelektualną);
 • wykonywanie pieśni i prostych arii, z uwzględnieniem poprawnej emisji i właściwej interpretacji;
 • śpiewanie w różnych zespołach chóralnych;
 • wykonywanie polskich tańców narodowych, regionalnych charakterystycznych oraz podstawowych charakterystycznych innych narodowości;
 • wykonywanie tańców charakterystycznych solo, w parze i grupie;
 • wykorzystywanie w tańcu współczesnym elementów folkloru, literatury, muzyki klasycznej oraz stosowanie różnych technik tańca współczesnego;
 • konstruowanie etiud tanecznych z wykorzystaniem płynnego wykonywania: różnych elementów tanecznych;
 • samodzielne opracowywanie minimonodramów i etiud pantomimicznych;
 • wykonywanie na fortepianie, w odpowiednim tempie i dynamice utworu zgodnie z jego charakterem i z zachowaniem stylistyki danej epoki;
 • realizowanie scen monodramowych i dialogowych i samodzielna realizacja powierzonej roli aktorskiej;
 • korzystanie z różnych źródeł inspiracji przy tworzeniu postaci scenicznych w konkretnym dziele operowym, operetkowym i dramatycznym;
 • samodzielna charakteryzacja twarzy, z uwzględnieniem potrzeb danej roli;
 • ustawiczne doskonalenie techniki głosowej, tańca oraz rozwijanie uzdolnień aktorskich i pantomimicznych.

Aktor scen muzycznych

zł45.00Cena