Ocena ryzyka na stanowisku AKREDYTOWANY ASYSTENT PARLAMENTARNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Akredytowany asystent parlamentarny

Kod: 334301

Synteza: Świadczy pomoc posłowi zatrudnionemu w jednym z trzech miejsc pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg lub Strasburg);przygotowuje materiały do wystąpień poselskich;bierze udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych;organizuje konferencje prasowe;doradza i reprezentuje posła na spotkaniach z mediami, wyborcami i organizacjami politycznymi i społecznymi.

Zadania zawodowe: 

 • rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do Archiwum Parlamentu Europejskiego materiałów odzwierciedlających działalność posła i senatora w takich jak: teksty wystąpień publicznych, wywiady opublikowane w środkach masowego przekazu;
 • rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do dalszego załatwienia wg kompetencji dokumentacji spraw interwencyjnych zgłaszanych drogą korespondencji lub pocztą elektroniczną;
 • udział w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego z przygotowywaniem pierwszej wersji poprawek czy sprawozdań włącznie;
 • dokonywanie przeglądu prasy, publikacji i czasopism specjalistycznych;
 • przygotowywanie materiałów do interpelacji i zapytań poselskich i innych wystąpień posła na forum Parlamentu Europejskiego;
 • czuwanie nad kalendarzem zajęć;
 • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach posła z wyborcami;
 • przygotowywanie podróży służbowych posła oraz innych pracowników biura poselskiego;
 • pomoc we współpracy z konsultantami, ekspertami i przedstawicielami mediów;
 • utrzymywanie kontaktów z osobami i organizacjami politycznymi, w tym i z grupami interesów, lobbystami;
 • obsługa korespondencji i poczty elektronicznej posła;
 • przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję;
 • redagowanie wiadomości do prasy;
 • zlecanie zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw;
 • zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego;
 • oprowadzania gości po Parlamencie;
 • organizowania konferencji prasowych.

Akredytowany asystent parlamentarny

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45