Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AGENT KLARUJĄCY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Agent klarujący

Kod: 333102

Synteza: Reprezentuje interesy właściciela statku, czuwając nad prawidłową obsługą statku w porcie oraz terminowym jego wejściem i wyjściem, załatwia wszelkie zlecenia dotyczące ładunków, finansów i zaopatrzenia statku.

Zadania zawodowe: 

 • zgłaszanie organom ochrony granic, służbom celnym i władzom portowym terminów wejścia i wyjścia statku z portu;
 • zamawianie usług pilotowych, holowniczych i cumowniczych;
 • sporządzanie dokumentów wymaganych do odpraw statków;
 • informowanie kapitana statku o obowiązujących przepisach granicznych, celnych, sanitarnych, portowych itp. oraz o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac przeładunkowych, holowania statku, bunkrowania i innych czynności świadczonych na rzecz statku;
 • doręczanie zainteresowanym dokumentów niezbędnych do sprawnego przeładunku oraz korespondencji kierowanej do załogi statku;
 • opieka nad załogą w czasie postoju statku w porcie i repatriacja pozostałych na lądzie, po wyjściu statku z portu, członków załogi;
 • dysponowanie środkami transportu przydzielonymi do obsługi statku;
 • wypłacanie zaliczek kapitańskich i rozliczanie się z gotówki pobranej na wypłatę tych zaliczek;
 • regulowanie należności za usługi wykonane w porcie na rzecz statku.

Agent klarujący

zł45.00Cena