Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AGENT DO SPRAW POZYSKIWANIA GRUNTÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Agent do spraw pozyskiwania gruntów

Kod: 333401

Synteza: Wyszukuje grunty pod nieruchomości na zlecenie firm zajmujących się obrotem nieruchomości, budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych: w bankach hipotecznych, w koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych np. pod różnego rodzaju instalacje w celu ich dzierżawy bądź kupna terenów; prowadzi negocjacje z klientami, przygotowuje dokumenty do przejęcia gruntów lub obiektów; negocjuje warunki transakcji i umów.

Zadania zawodowe: 

 • analiza potencjału danego obszaru;
 • dokonywanie oglądu gruntów pod kątem ich zagospodarowania przez firmę, na zlecenie której pracuje;
 • nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi właścicielami gruntów gotowymi do sprzedaży bądź dzierżawy gruntu;analiza dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych nieruchomości;
 • prowadzenie negocjacji dotyczących warunków transakcji i umów;przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji formalnoprawnej dotyczącej przejęcia terenów/obiektów;
 • współpraca przy planowaniu strategii rozwoju dla danych obszarów/obiektów;
 • kierowanie pracami zmierzającymi do zmiany typu zagospodarowania terenu (np. jego podziału);przygotowywanie pod względem administracyjnym i prawnym oraz często również i technicznym terenów czy obiektów;
 • zawieranie umów cywilno-prawnych na kupno lub dzierżawę nieruchomości pod inwestycje;
 • aktywna współpraca z biurami architektonicznymi, zarządzanie programami współpracy z lokalnymi władzami oraz grupami środowiskowymi;
 • organizowanie przetargów;
 • negocjacje i bieżąca współpraca z firmami budowlanymi i innymi poddostawcami;
 • kontrolowanie budżetu oraz współtworzenie strategii finansowej, badania rynku;osiąganie zaplanowanych celów (zgodnie z wcześnie przyjętym planem budżetowym);
 • aktywna współpraca w obrębie firmy (zwłaszcza z komórkami operacyjnymi);
 • przygotowywanie raportów i analiz;
 • uczestnictwo w targach i przetargach branżowych;
 • załatwianie spraw związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i technicznych.

Agent do spraw pozyskiwania gruntów

zł45.00Cena