Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AGENT CELNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Agent celny

Kod: 333101

Synteza: Na zlecenie i w granicach upoważnienia podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą pośredniczy między nim a władzami urzędu celnego w wykonywaniu czynności niezbędnych do odprawy celnej.

Zadania zawodowe: 

  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej;
  • badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego;
  • dokonywanie zgłoszenia celnego;
  • składanie zabezpieczenia majątkowego;
  • uiszczanie należności celnych;
  • podejmowanie towarów po dokonaniu odprawy celnej;
  • prowadzenie magazynu celnego.

Agent celny

zł45.00Cena