Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADMINISTRATOR ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

Kod: 252202

Synteza: Odpowiada za projektowanie, opracowywanie, instalację i administrowanie bazami danych i zintegrowanymi systemami zarządzania; zajmuje się nadzorowaniem pracy zintegrowanych systemów zarządzania oraz przeprowadzaniem okresowej konserwacji systemu.

Zadania zawodowe: 

 • uczestniczenie w projektowaniu i implementacji środowiska systemowego IT w oparciu o istniejące rozwiązania techniczne; 
 • realizowanie projektów IT oraz ścisła współpraca z zespołami wdrożeniowymi zintegrowanych systemów zarządzania;
 • integrowanie systemu ERP/CRM z aplikacjami biznesowymi;
 • zapewnianie rozwoju i usprawniania aplikacji działających na platformie ERP/CRP poprzez aktywną współpracę z użytkownikami i operatorami systemu oraz z dostawcami rozwiązań technicznych;
 • zajmowanie się diagnostyką systemu oraz rozwiązywanie bieżących problemów programowych oraz sprzętowych;
 • analizowanie przyczyn problemów technicznych oraz zapewnianie wsparcia dla użytkowników i operatorów systemu;
 • wprowadzanie zmian i poprawek do systemu ERP/CRM;
 • administrowanie zintegrowanymi systemami zarządzania klasy ERP/CRM;
 • administrowanie bazami danych, w szczególności z rodziny MS SQL, a także środowiskiem wysokiej dostępności opartym o rozwiązanie Windows Cluster i środowiskiem wirtualnym opartym na rozwiązanie VMware ESXi 5 oraz MS Hyper-V;
 • przeprowadzanie szkoleń operatorów oraz asysty/obsługi powdrożeniowej systemu zarządzania.

Administrator zintegrowanych systemów zarządzania

zł45.00Cena