Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADMINISTRATOR SYSTEMÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Administrator systemów poczty elektronicznej

Kod: 351402

Synteza: Administrator systemów poczty elektronicznej utrzymuje ciągłość działania systemów pocztowych.Administrator systemów poczty elektronicznej instaluje, konfiguruje i zarządza systemami poczty elektronicznej w firmach usługowych, produkcyjnych, instytucjach publicznych w celu zapewnienia środków bieżącej komunikacji elektronicznej użytkownikom systemów. Biegle posługuje się komputerem i technologiami informacyjnymi. Zna zagadnienia związane z administracją systemami i serwerami pocztowymi oraz podstawy funkcjonowania sieci komputerowych i wybranych protokołów komunikacji elektronicznej. Potrafi jasno komunikować się z użytkownikami i współpracować przy rozwiązywaniu problemów. Śledzi aktualne informacje branżowe, w szczególności zaznajamia się na bieżąco z zagadnieniami bezpieczeństwa administrowanych przez siebie systemów poczty elektronicznej.

Zadania zawodowe: 

 • instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemu poczty elektronicznej;
 • zakładanie i konfigurowanie kont i grup użytkowników;
 • weryfikowanie i utrzymywanie poprawności działania systemu poczty elektronicznej;
 • zapewnianie bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej;
 • prowadzenie dokumentacji, dziennika administracyjnego, raportów z funkcjonowania systemu poczty elektronicznej;
 • obsługiwanie zgłoszeń użytkowników poczty elektronicznej;
 • automatyzowanie rutynowych zadań za pomocą skryptów;
 • wdrażanie polityki zachowania bezpieczeństwa i prywatności informacji;
 • formułowanie zaleceń w celu zwiększenia wydajności poczty elektronicznej;
 • przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku pracy.

Administrator systemów poczty elektronicznej

zł45.00Cena