Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (INSPEKTOR OCHRONY DANYCH)

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

Kod: 242111

Synteza: Zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji.

Zadania zawodowe: 

 • zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji w organizacji, w tym nadzorowanie obowiązującej dokumentacji (zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualizacja itd.);
 • kontrolowanie stanu wydawanych upoważnień do przetwarzania danych poufnych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych;
 • nadzorowanie działań IT w zakresie prowadzonych zabezpieczeń danych poufnych w systemach informatycznych;
 • nadzorowanie stosowania procedur dotyczących ochrony danych poufnych przez wszystkie upoważnione osoby;
 • prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa informacji;
 • sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian;
 • prowadzenie szkolenia wstępne oraz okresowych z zakresu ochrony danych poufnych;
 • prowadzenie kontroli zgodności wdrożonej polityki bezpieczeństwa z ustawą o ochronie danych osobowych;
 • sprawowanie nadzoru nad niezgodnościami z procedurami w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

zł45.00Cena